Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

....

Có những đêm dài, đêm rất ngổn ngang
Ta lọt thỏm trong bốn bề trống vắng
Hơi thở lẻ loi lẫn vào thinh lặng
Ô cửa sáng dần mỗi lúc sang canh...

VU VƠ

Trả em về với ngày xưa
Mưa xô mái lá đêm vừa trở canh...