Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

....

Có những đêm dài, đêm rất ngổn ngang
Ta lọt thỏm trong bốn bề trống vắng
Hơi thở lẻ loi lẫn vào thinh lặng
Ô cửa sáng dần mỗi lúc sang canh...

VU VƠ

Trả em về với ngày xưa
Mưa xô mái lá đêm vừa trở canh...

Thứ Năm, 7 tháng 6, 2018

Niệm!

Gọi anh...
Anh!
Đứng bên đời!

Sài gòn vắng một mùa đông...

Lắm lúc tiếc Sài Gòn không có mùa Đông
Không cái lạnh giao thời, se se gió Bấc
Không chỗ giấu niềm riêng sau manh áo chật
Không biết co ro sớm – tối sương hàn

Bạn...

Bỗng dưng nhớ ngày nào hàng xóm tóc "sừng trâu"
Dở ẹt như tui, trò nhảy sông, "chạy rượt"
Đời ngược xuôi, bạn "ham vui" bước trước
Nay con cái đề huề, còn tui dzẫn... mình ên...

Xuân sớm...

(Tranh quê)

Em ngang qua mùa Xuân
Cây rỡ ràng áo mới
Sắc màu đua trẩy hội
Gió reo cười lao xao

Vu vơ nửa đêm...

Ai đó bảo rằng đá cuội chẳng biết đau
Sao ta nghe đá đêm lưng chừng nằm khóc
Đâu hẳn có trái tim mới buồn, vui, trách móc
Vạn vật trên đời đều yêu, ghét, tổn thương...