Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2023

06.2012

 Độc...

Mưa vắng - mình ta chẳng thiết mồi 

Rượu chiều nhạt nhẽo - chẳng vừa môi

Trời hoang - đất khách - không bè bạn

Ngẫm mãi vòng xoay cái sự đời...

Có những ngày mưa - mưa hắt hiu

Gió vần mây vũ... dạ buồn thiu

Mình ta bó gối trông trời quạnh

Đếm mãi mà qua chẳng hết chiều...

….

Bỗng dưng bia nhạt môi đến lạ

Chếch choáng mà không đủ thấm say

Ngẫm sao duyên nhạt duyên đến lạ

Soi bóng hờn vơ với tháng ngày...

Không dưng... tôi nhớ một... Tôi...

Nhớ thơ ngây, nhớ nụ cười... Rất xưa...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét