Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

....

Ru em 
... chốc nữa đi anh...
Đêm không lạnh...
... lá sau mành chẳng lay.

..........


Em nhớ…
… ngày xưa…
… nồng nàn…
Hương nắng những chiều thứ bảy.
Những đoá hồng mơn mởn cháy
Đường xa
… ngân nga…
… bôn ba.