Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

....

Ru em 
... chốc nữa đi anh...
Đêm không lạnh...
... lá sau mành chẳng lay.

Bình yên
... chỉ mấy canh này.
Khi tỉnh giấc
... lại ngày chang chói rồi...

Cho em tựa 
... chốc này thôi.
Mai ra ngõ
... lưng chúng mình...
... rẽ ngang...

Cất vào nhau
... những vội vàng...

Thiên thu ngược nhặt 
... lỡ làng...
... thiên thu...

13/11/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét