Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2013

Đôi khi... nhớ lạ... cái nghèo...

Sáng nay giặt đồ, bỗng dưng nhớ quê, nhớ ngày xưa đến lạ. Hay nói đúng hơn là nhớ ngày xưa. Vì quê bây giờ "thành thị hoá" từ lâu, không còn cái "chất" như ngày xưa nữa.

Đôi khi tôi thấy mình cũng là đứa... vô duyên tệ. Có những thứ "tào lao mía lao" cũng làm tôi nhớ và hoài niệm. Và đôi khi, tôi thầm cảm ơn cuộc đời, cảm ơn số phận đã đặt tôi sinh ra trong nghèo khó. Để tôi có những trang hồi ức lấm lem phong phú sắc màu, trong vắt niềm vui.