Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2023

06.2012

 Độc...

Mưa vắng - mình ta chẳng thiết mồi 

Rượu chiều nhạt nhẽo - chẳng vừa môi

Trời hoang - đất khách - không bè bạn

Ngẫm mãi vòng xoay cái sự đời...

Có những ngày mưa - mưa hắt hiu

Gió vần mây vũ... dạ buồn thiu

Mình ta bó gối trông trời quạnh

Đếm mãi mà qua chẳng hết chiều...

….

Bỗng dưng bia nhạt môi đến lạ

Chếch choáng mà không đủ thấm say

Ngẫm sao duyên nhạt duyên đến lạ

Soi bóng hờn vơ với tháng ngày...

Không dưng... tôi nhớ một... Tôi...

Nhớ thơ ngây, nhớ nụ cười... Rất xưa...

Thứ Tư, 13 tháng 9, 2023

Mưa tháng 7…

Ngưu lang gặp Chức nữ rồi

Sao mưa cứ mãi rưng trời nỉ non...


Tháng 7 qua rồi trời vẫn mưa ngâu

Rấm rức triền miên cung trầm cố hữu

Ai ngóng trông ai? đoạn trường lữ thứ...

Ly biệt - tao phùng, tựa giấc liêu trai...


Duyên phận cợt đùa như cát trên tay

Ai nợ nần ai? Mình vay hay trả?

Đáp án mông lung - mơ hồ ngã giá

Ai lỗ ai lời, đong đếm ra chăng?


Có cuộc tình nào chẳng lúc phân vân

Hai kẻ người dưng bỗng thành gắn bó

Hiếm phận số nào chẳng phơi gian khó

Sóng gió tan rồi, giữ được bấy lâu?


Hạnh phúc - bao người nếm trãi nông sâu?

Nhân thế trầm kha - lạc - nhầm - lẩn quẩn

Định nghĩa làm chi giả - chân tiềm ẩn

Không đau - không buồn - hạnh phúc thế thôi!


Tâm chẳng an vui? ngang trái sẵn rồi...


12.09.2018