Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2023

22.12.2023

 Trăm năm góp nhặt ban mai…

Gom từng sợi nắng tháng ngày phiêu linh

Hong cho ráo lệ ái tình

Hong cho cạn nợ ba sinh kiếp người

 

Trả tôi mãi thuở đôi mươi 

Thuở chưa biết tắt nụ cười vì ai…


SR