Thứ Tư, 13 tháng 9, 2023

Mưa tháng 7…

Ngưu lang gặp Chức nữ rồi

Sao mưa cứ mãi rưng trời nỉ non...


Tháng 7 qua rồi trời vẫn mưa ngâu

Rấm rức triền miên cung trầm cố hữu

Ai ngóng trông ai? đoạn trường lữ thứ...

Ly biệt - tao phùng, tựa giấc liêu trai...


Duyên phận cợt đùa như cát trên tay

Ai nợ nần ai? Mình vay hay trả?

Đáp án mông lung - mơ hồ ngã giá

Ai lỗ ai lời, đong đếm ra chăng?


Có cuộc tình nào chẳng lúc phân vân

Hai kẻ người dưng bỗng thành gắn bó

Hiếm phận số nào chẳng phơi gian khó

Sóng gió tan rồi, giữ được bấy lâu?


Hạnh phúc - bao người nếm trãi nông sâu?

Nhân thế trầm kha - lạc - nhầm - lẩn quẩn

Định nghĩa làm chi giả - chân tiềm ẩn

Không đau - không buồn - hạnh phúc thế thôi!


Tâm chẳng an vui? ngang trái sẵn rồi...


12.09.2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét