Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2023

 Lâu rồi…

… ai xót mình đau?!

… ai lau hộ những giọt sầu…

… lẻ loi…


Lâu rồi…

… vạn nẻo mồ côi…

Người quen khác họ…

… ai lời hỏi han?!…


Lâu rồi…

… mùa lại mùa sang…

… bàn tay lạnh vẫn lỡ làng…

… bàn tay…


Lâu rồi…

… Rượu uống chẳng say.

Tri âm chẳng có

Đêm dài

… dài hơn…


Đã lâu

… quên cả giận hờn 

… quên yêu, quên nhớ

… quên mình đương xuân…


Trần ai một giấc vô chừng

Lỡ nhau một khắc - người dưng một đời…


SR

24.03.2023

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét