Thứ Năm, 7 tháng 6, 2018

Niệm!

Gọi anh...
Anh!
Đứng bên đời!


Cho ta yên mộng
Một thời...
Tuổi xanh...

Cho đôi bên
Mãi...
Ngọt lành...

Kẻo duyên khéo lại...
Hoá thành...
Chuân chuyên!

02/11/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét