Thứ Hai, 15 tháng 11, 2021

29.09.2021

 Ai rồi thì - cũng nếm dở dang thôi…

Chẳng biết số phần - duyên lúc già hay trẻ?!

Chẳng biết với ai - đoạn nào chia lối rẽ?!

Chẳng biết ngọt ngào nếm được mấy mùa trăng?!… 


Ai rồi thì - cũng lắm lúc phân vân…

Có nuối tiếc gì không? Đã sai hay là đúng?!…

Khi ngày hôm qua chỉ còn là mảnh vụn

Kẻ muốn quay về - kẻ nức nở quay lưng…


Hành trình mỗi đời người ví như một đôi chân…

Vốn dĩ không ai có thể nào dừng lại

Nên cõi trầm luân nếu gọi là chân ái

Không phải điểm dừng - mà mãi bước cùng nhau…


SR

1 nhận xét:

  1. Titanium vs Stainless Steel: A Practical Analysis - The Team
    Jun 19, 2012 · 4 posts · 5 titanium hair authorsThis rainbow titanium article is designed to show you a titanium pickaxe terraria sample of the titanium bike frame three types of steel in titanium scrap price a stainless steel razor. Each individual type will be listed in

    Trả lờiXóa