Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

19

Ngoại ơi!
Mười chín mùa Xuân.
Mai về khắp ngõ...
Tần ngần...
Ngoại đâu?

Tuổi nay, đã bảy lăm rồi
Nơi phương xa đó
Da mồi, hay chưa?

Ngày nào...
Mỗi độ trời mưa
Con ra ngõ tắm
Ngoại ngồi dõi theo.
Cây cao mấy trượng
Con trèo
Ngóng người xách giỏ, nón bèo, chợ xa.

Bây giờ,
Ngõ lạ trông ra
Nhà thuê xa xứ...
Nhìn đời...
Quạnh hiu!

Quê xưa
Mộ ngoại trông chiều
Vắng nhan khói thoảng...
Tịch liêu...
... xót lòng...

Tuổi đời qua mãi
Hư không
Ước chi có thể
Ngược dòng thời gian...

Xưa mơ gấm lụa huy hoàng
Nay mong có Ngoại
Giàu sang
Sá gì...

Đường dài
Hoang hoải sân si
Sau lưng trống rỗng
Biết tì vào đâu?
Ngày nao tay Ngoại gối đầu
Vỗ lưng khe khẽ... dí dầu... à ơi...
Ngoại đi, hẫng một bên trời
Nâng con lớn bởi
Những lời... ngày xưa...

Hết mùa nắng, lại mùa mưa
Ngày xưa vàng võ, ngày xưa ướt đầm...

Cố chờ, cho đến trăm năm
Trần gian hết nợ, lại nằm - Ngoại ru...

13/02/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét