Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Vu lan Nhớ Ngoại

Vu Lan năm nào trời cũng mưa ngâu
Rả rích trần ai điệu buồn tháng bảy
Gió chở về đâu những chiều phương ấy
Lẫn tiếng chuông chùa lời nguyện phương đâyHai thế giới xa cách biệt đêm ngày
Ranh giới mỏng manh cố tìm chẳng được
Chức nữ - Ngưu lang đợi cầu ô thước
Ta đợi cầu nào gặp lại người thân?

Mười sáu năm dài thăm thẳm mùa trăng
Tiễn bước ngoại đi, bao giờ trở lại?
Đứa trẻ ngày xưa vẫn còn nhớ mãi
Những món chay từng dịp lễ vu lan

Lễ thưở còn thơ khăn áo rộn ràng
Ngoại dắt tay đi viếng chùa khấn phật
Xin nước bình an mang về đem cất
Ngày mới sang dành rửa mặt cho con

Mười sáu mùa qua ngoại đã không còn
Đại lễ vu lan cận ngày đám giỗ
Tiếng mỏ lời kinh gởi vào nấm mộ
Dăm món chay bày khói vẩn hương cay…

Ngoại sẽ làm gì phương ấy, chiều nay?
Có thấy được con – không còn bé nữa
Tuổi ngoại nhiều thêm – ai làm điểm tựa
Chốn ấy cổng chùa - bậc cửa cao không?

24/08/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét