Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Gọi Xuân

Đương Thu
Em muốn thay mùaTương tư…
Tôi chỉ
Muốn vừa lòng em
Sang ngày
Em mở cửa xem
Tôi mang Mai
Đặt bên thềm
Gọi Xuân…

17/12/09

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét